Privacy verklaring

Van Acht Campers Van Acht Campers, gevestigd aan de Industrieweg 27, 5492 NG in Sint-Oedenrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Acht Campers

Industrieweg 27

5492 NG Sint Oedenrode

0413763926

www.vanacht-campers.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Acht Campers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- rijbewijs

- legitimatiegegevens

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via teun@vanacht-campers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Acht Campers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren  

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Acht Campers neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Acht Campers) tussen zit. Van Acht Campers gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics; voor het verzamelen van surfverkeer via/op onze website om gerichter te kunnen promoten, Remarketing via Google Adwords; om klanten gemakkelijker op onze website terug te laten keren. De klant wordt door deze tools vaker herinnerd aan/ in contact gebracht met Van Acht Campers.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Acht Campers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam

5 jaar

Op de hoogte brengen van ontwikkelingen van Van Acht Campers

Geslacht

0,5 jaar

Verzekering i.v.m. schade of andere ontstane problemen

Geboortedatum

0,5 jaar

Verzekering i.v.m. schade of andere ontstane problemen

Geboorteplaats

0,5 jaar

Verzekering i.v.m. schade of andere ontstane problemen

Adresgegevens

0,5 jaar

Verzekering i.v.m. schade of andere ontstane problemen

Telefoonnummer

0,5 jaar

Verzekering i.v.m. schade of andere ontstane problemen

E-mailadres

5 jaar

Op de hoogte brengen van ontwikkelingen van Van Acht Campers

rijbewijs

0,5 jaar

Verzekering i.v.m. schade of andere ontstane problemen

legitimatiegegeven

0,5 jaar

Verzekering i.v.m. schade of andere ontstane problemen

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen dan genoemd in dit beleid, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Van Acht Campers zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van het afnemen van een product of dienst. Ook de door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Acht Campers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van Acht Campers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/thema/je-bedrijf/wat-zijn-cookies/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie

Functie

Bewaartermijn

Google Analytics

Websitebezoek meten

26 maanden

Google Adwords

Websitebezoek meten

2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Acht Campers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar teun@vanacht-campers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Acht Campers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Acht Campers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice 06-16966287 of via teun@vanacht-campers.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Acht Campers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief geeft u toestemming bij het invullen van een verhuur of koop contract. Voor de nieuwsbrief wordt alleen uw naam en e-mailadres gebruikt. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Dit kan op ieder moment door een mail te sturen naar van Acht Campers of dit op het koop- of huurcontract te vermelden. Daarnaast zal iedere nieuwsbrief een afmeldlink bevatten.

 

Contactformulier

Met het contactformulier op de website kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Hiervoor gelden dezelfde regels als de persoonsgegevens die wij verzamelen bij registratie.

 

Social Media

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Hieronder vind je de privacy statements van deze